• ” راز مریم ” و معجزه سعیده قدس

    روزی که سرنوشت من عوض شد، یه روز معمولی بود مثل همه روزهای دیگه. یکی از اون روزهای سرد زمستونی که تو فقط دلت می خواد یه چایی درست کنی، یه رومان خوب برداری بشینی روی مبلت کنار شومینه و…